De Sidobre

 

Gebeeldhouwd landschap


De Sidobre, land van graniet, is dankzij z'n fascinerende rotsen uniek in Europa. Hier speelt tijd geen rol meer. Hier heeft de ongelofelijke creativiteit van onze planeet zichzelf in al z'n kracht geuit; gedurende millioenen jaren heeft de natuur een van de grootste granietafzettingen gevormd.

 

Hier vindt u temidden van heuvels, bossen en bergstromen enorme keien van graniet, de getuigen van de krachten en mysteries van een planeet in wording. Als bewakers van ondoorgrondelijke geheimen, hebben deze raadselachtige monolieten geinspireerd tot prachtige legendes. Hier heeft het graniet altijd de richting van de beschaving bepaald. Kathedralen en grafstenen, wegen en bruggen, kastelen en hutjes... het graniet en de mensen hebben dezelfde geschiedenis. Nu meer dan ooit is het graniet de bron van hun inspiratie, hun werk en hun welvaren. Hier bent u in het hart van het "Groene Land" van het midi-gebied. Welkom in de Sidobre, land van graniet.

Sidobre

300 Miljoen jaar geleden raakte vloeibaar magma, dat ontstaan was door het smelten van rotsen, tientallen kilometers bedolven onder een enorm gebergte (de Hercyniaanse keten) waar nu alleen het Centraal Massief, de Montagne Noire en de Sidobre van over zijn. De bergen zijn geërodeerd. 15 Miljoen jaar later is het magma afgekoeld en verworden tot kristallijn gesteente dat bestaan uit 3 mineralen: mica, kwarts en veldspaat.

Sidobre Eenvoudig voorgesteld kunnen we zeggen dat de Sidobre tegenwoordig een blok graniet is dat 10 km lang, 10 km breed en 10 km diep is. Het zichtbare oppervlak is gescheurd door erosie terwijl de rots in de diepte nog steeds een solide massa vormt. Voortdurend stromend regen- en grondwater slijten de scheuren in de rotsen verder uit. Ze laten de mineralen uiteenvallen in zandkorrels en houwen buitengewone vormen uit de rotsblokken.

 

Terug